Rofarvand

Dagligt rofarvand, hovedsagelig kystnært, for inrigger, gig og coastal både:

  • Mod Vest     til Lehnskov redningspost og Vornæs bagbåke
  • Mod Øst       til Skårupøre ishus og Thurø rundt
  • Mod Syd     langs Nørreskoven til noret

Dagligt rofarvand for inrigger, gig og coastel både_edited-1

 

Dagligt rofarvand, hovedsagelig kystnært, for sculler:

  • Mod vest      til Rantzausminde Havn / Odden v/Iholm
  • Mod øst        til Skårupøre ishus
  • Mod syd       til Valdemars Slot bro

Dagligt rofarvand for sculler

Vinterroning