Rovennerne

Hej RoVenner

Den 27. april kl 19.00 kommer Jesper Stig Andersen og holder sit populære foredrag om Delfinen Delle for RoVennerne i Svendborg Roklub.
I kan tilmelde jer enten på Rokort eller ved at skrive til:

Vibeke Egeskov på Vibeke.egeskov@mail.dk 

Pris kr. 100 som betales kontant d. 27. april.

RoVennerne har fået ny bestyrelse med 5 medlemmer:

     • Formand: Vibeke Egeskov
     • Sekretær: Karen Lorentzen
     • Multi opgave medlemmer:
      • Knus Maskinmester Hansen,
      • Stella Aabo Fog-Petersen,
      • Suzanne Møller
     • Suppleanter: Lene Huus Garbøl, Kresten Kjærgaard

Og regnskabet bliver nøje overvåget af Pia Thorsing

Vi har holdt vores første bestyrelsesmøde og planlagt følgende aktiviteter før sommerferien:

   1. Ølsmagning og snak om fremstilling ved Arne Garbøl d. 18. maj kl 17.00. Efterfølgende bliver der pølsebord.
   2. Skt.  Hans aften i SR d. 23. juni – meld gerne  ind hvis I kan hjælpe til med ideer og arbejdskraft.

Vi satser på mange gode arrangementer i RoVennerne for at hygge os og samles om at bakke op om SR. Vi prøver med forskellige tidspunkter, så det ikke bliver aften arrangementer det hele.

Skriv eller ring hvis I får en god ide. 

Vi ønsker jer en hyggelig Påske

Venlig hilsen

På RoVennernes vegne

Karen Lorentzen

mob. 27570252

 

 

Hej Rovenner

Det har været et meget usædvanligt år for os alle, præget af forbud og restriktioner. Også Rovennerne har ligget i dvale,

men nu er alle restriktioner fjernet, det er snart forår og alt begynder efterhånden at spire.

Bestyrelsen ser frem til, at vi igen kan invitere Rovennerne til arrangementer og hyggeligt samvær.

Vi har flere ideer, som vi glæder os til at præsentere for jer.

Rovennernes primære formål er at samle penge ind til gavn for Roklubben, men det er lige så vigtigt, at medlemmerne kan mødes og hygge sig sammen.

Så vi håber, i stadig vil være med til at støtte op om Rovennerne, ved at betale kontingent for 2022 på 100 kr. pr. person på:

Reg.nr.: 1689 Konto nr.: 3231 046 320

Glædeligt forår til alle og på gensyn inden alt for længe.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

 

                                                     rovennerneRovennerne er en støtteforening til Svendborg Roklub.

Overskuddet fra vores arrangementer går ubeskåret til roklubben.

Vores arrangementer består af forskellige foredrag – virksomhedsbesøg – ølsmagning – høstfest – sct hans fest.

Du kan melde dig ind ved at betale kontingent for 2021 på

Regnr.: 1689 kontonr.: 3231046320

Det årlige kontigent udgør Kr. 100 pr. person

Husk oplysninger om navn, adresse mobilnr. og mailaddresse.

Bestyrelsen for rovennerne:

Else Bylov

Tove Tang Thomsen

Marianne Heide (sekretær)

Niels Raunholt Christensen (kasserer)

Christen Stampe (formand)

          Rovennerne