Rovennerne

Hej Ro-venner

Bestyrelsen har holdt møde for at drøfte vores muligheder resten af året. Vi har ligget underdrejet siden generalforsamlingen 1. marts 2020 pga. corona nedlukning og sommerferie. 

Med den corona usikkerhed der stadig hersker rundt i landet, har vi besluttet ikke at forberede eller afholde arrangementer i Ro-vennerne resten af året 2020 

Det er svært at planlægge arrangementer i en tid, hvor man ikke kender smittetryk og restriktioner i den nærmeste fremtid. Vi må passe på os selv og hinanden. 

Men vi har bestemt ikke opgivet håbet om igen at kunne mødes i fornøjelige og interessante sammenhænge. Vi har flere gode ideer til arrangementer, når det igen bliver muligt. 

Pas godt på jer selv og hinanden – og hold jer coronafri! 

Hilsen

Rovennernes bestyrelse           Svendborg den 21. september 2020 

PS  Vores nye formand er Christen Stampe

                                                     rovennerneRovennerne er en støtteforening til Svendborg Roklub.

Overskuddet fra vores arrangementer går ubeskåret til roklubben.

Vores arrangementer består af forskellige foredrag – virksomhedsbesøg – ølsmagning – høstfest – sct hans fest.

Du kan melde dig ind ved at betale kontingent for 2021 på

Regnr.: 1689 kontonr.: 3231046320

Det årlige kontigent udgør Kr. 100 pr. person

Husk oplysninger om navn, adresse mobilnr. og mailaddresse.

Bestyrelsen for rovennerne:

Else Bylov

Tove Tang Thomsen

Marianne Heide (sekretær)

Niels Raunholt Christensen (kasserer)

Christen Stampe (formand)

          Rovennerne