Rovennerne

Kære Rovenner
Om et par dage er det midsommer, og normalt ville vi for længst have indbudt jer til Sct. Hansfest med spisning og hyggeligt samvær.
Men det forløbne år har næsten intet været normalt, og heller ikke for Rovennerne, som har ligget helt stille uden aktiviteter p.g.a. Corona og alle dens restriktioner. Nu tror vi dog på lysere tider og en dagligdag, der ligner det, vi kender. Så nu har bestyrelsen holdt møde for at tage fat på planlægning af
arrangementer for efteråret.
For at komme i gang lægger vi ud med den udskudte generalforsamling, og derefter høstfest. Sæt kryds i kalenderen.

Søndag den 12. september 2021

Generalforsamling kl. 16.00 – Høstfest kl. 17.00

Husk at betale dit medlemskontingent for 2021 (hvis du ikke allerede har gjort
det) på kr. 100 pr person til: Reg.nr.: 1689 Konto nr.: 3231046320.
Der kommer yderligere information senere.
God sommer ønsker Bestyrelse

PS  Vores nye formand er Christen Stampe

                                                     rovennerneRovennerne er en støtteforening til Svendborg Roklub.

Overskuddet fra vores arrangementer går ubeskåret til roklubben.

Vores arrangementer består af forskellige foredrag – virksomhedsbesøg – ølsmagning – høstfest – sct hans fest.

Du kan melde dig ind ved at betale kontingent for 2021 på

Regnr.: 1689 kontonr.: 3231046320

Det årlige kontigent udgør Kr. 100 pr. person

Husk oplysninger om navn, adresse mobilnr. og mailaddresse.

Bestyrelsen for rovennerne:

Else Bylov

Tove Tang Thomsen

Marianne Heide (sekretær)

Niels Raunholt Christensen (kasserer)

Christen Stampe (formand)

          Rovennerne