Bestyrelse og kontaktpersoner

Bestyrelse 

Formand Stig Rene Jørstrøm  4017 7137   formand@svendborgroklub.dk
Næstformand Arne Garbøl  3066 0252   naestformand@svendborgroklub.dk
Rochef Berit Lorenzen 2234 4263  
Husforvalter Carsten Dam Petersen 2030 1799  
Materielforvalter Søren Andersen 5150 7084  
Kasserer Pia Thorsing 4040 3001  
Sekretær Bodil Vagn 6140 0929  

Kontaktpersoner:

Lone Clemmensen – udlån af gæsterum, klubbens både og Skarø Hytten. 4089 8607  
Lene Lund Bragger  –
og
Bodil Vagn Nielsen Ronetværk Fyn
2761 0998
6140 0929
 
Margit Hvergel – Udlejning af klubhus 2291 4088  
Stella Aabo – Køkkenforvalter 6169 5725  
Bodil Vagn Medlemskartotek 6140 0929  
Helle Skovsgaard – DFfR – udstationerede både (Øhavet og Hirsholm) 6116 2731  
Christen Stampe – Ro-Vennerne 2299 7517  
Benny Gliese – Rokort.dk 3879 3635  
Casper Ørtoft – Outrigger/Coastel udvalg 2168 7490  
Niels Fog – Webmaster 6128 5725  
Helle Skovsgaard – Administration og vedligeholdelse af roklubbens profil på FaceBook 6116 2731  
Arne Garbøl og Ninna Larsen Vedligeholdelse af udendørs arealer 3066 0252 og 4082 2372  
Christen Stampe og Carsten Dam Tilsyn af Skarøhytten 2299 7517 og 2030 1799  
Jørgen Weber Rospinningsmaskiner ansvarlig 4010 0645  
Willy Lund — salg af klubnøgler / indkøb drikkevarer 2094 0886