Bestyrelse og kontaktpersoner 2018

Bestyrelse 

Formand Jens Tofte 2144 0040   formand@svendborgroklub.dk
Næstformand Benny Gliese  3879 3635   naestformand@svendborgroklub.dk
Rochef Lina Birgitte Johansen 5154 5834   rochef@svendborgroklub.dk
Husforvalter Carsten Dam Petersen 2030 1799   husforvalter@svendborgroklub.dk
Materielforvalter Preben Østergaard 9330 2002   materielforvalter@svendborgroklub.dk
Kasserer Grethe Fuglkjær 4226 1673   kasserer@svendborgroklub.dk
Kasserer Grethe Fuglkjær – alternativ mail adresse     jvh@aabyskovmail.dk
Sekretær Helle Skovsgaard 6116 2731   sekretaer@svendborgroklub.dk

Kontaktpersoner:

Lone Clemmensen – udlån af gæsterum, klubbens både og Skarø Hytten. 4089 8607   loc@dlf.org
Ninna Larsen – Ronetværk Fyn 4082 2372   fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
Margit Hvergel – Udlejning af klubhus 2291 4088   hvergel4@hotmail.com
Stella Aabo – Køkkenforvalter 6169 5725   stella.aabo@gmail.com
Bodil Aagaard – Medlemskartotek 8689 0348 – 2015 5304   medlem@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – DFfR – udstationerede både (Øhavet og Hirsholm) 6221 7201 – 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com
Erhard Rasmussen – Ro-Vennerne 2323 7837   erhard@mail.tele.dk
Benny Gliese – Rokort.dk 3879 3635   svendborgroklub@gmail.com
Casper Ørtoft – Outriggerudvalg 2168 7490   ortoft@kabelmail.dk
Niels Fog – Webmaster 6128 5725   webmaster@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – Administration og vedligeholdelse af roklubbens profil på FaceBook 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com

Nye indlæg