Bestyrelse og kontaktpersoner

Bestyrelse 

Formand Stig Rene Jørstrøm  4017 7137   formand@svendborgroklub.dk
Næstformand Arne Garbøl  3066 0252   naestformand@svendborgroklub.dk
Rochef Berit Lorenzen 2234 4263   rochef@svendborgroklub.dk
Husforvalter Carsten Dam Petersen 2030 1799   husforvalter@svendborgroklub.dk
Materielforvalter Søren Andersen 5150 7084   materielforvalter@svendborgroklub.dk
Kasserer Pia Thorsing 4040 3001   kasserer@svendborgroklub.dk
Sekretær Bodil Vagn 6140 0929   sekretaer@svendborgroklub.dk

Kontaktpersoner:

Lone Clemmensen – udlån af gæsterum, klubbens både og Skarø Hytten. 4089 8607   svbroklubudlej@gmail.com 
Lene Lund Bragger  –
og
Bodil Vagn Nielsen Ronetværk Fyn
2761 0998
6140 0929
  lenelund161@gmail.com
Margit Hvergel – Udlejning af klubhus 2291 4088   hvergel4@hotmail.com
Stella Aabo – Køkkenforvalter 6169 5725   stella.aabo@gmail.com
Bodil Vagn Medlemskartotek 6140 0929   medlem@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – DFfR – udstationerede både (Øhavet og Hirsholm) 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com
Christen Stampe – Ro-Vennerne 2299 7517   birteogchristen@gmail.com
Benny Gliese – Rokort.dk 3879 3635   svendborgroklub@gmail.com
Casper Ørtoft – Outrigger/Coastel udvalg 2168 7490   ortoft@kabelmail.dk
Niels Fog – Webmaster 6128 5725   webmaster@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – Administration og vedligeholdelse af roklubbens profil på FaceBook 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com
Arne Garbøl og Ninna Larsen Vedligeholdelse af udendørs arealer 3066 0252 og 4082 2372 arnegarboel@gmail.com og fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
Christen Stampe og Carsten Dam Tilsyn af Skarøhytten 2299 7517 og 2030 1799 birteogchristen@gmail.com og dam46@live.dk
Jørgen Weber Rospinningsmaskiner ansvarlig 4010 0645 jw@jwluftfoto.dk
Willy Lund — salg af klubnøgler / indkøb drikkevarer 2094 0886 willylund52@gmail.com