Bestyrelse og kontaktpersoner

Bestyrelse 

Formand Jens Tofte 2144 0040   formand@svendborgroklub.dk
Næstformand Stig Rene Jørstrøm  4017 7137   naestformand@svendborgroklub.dk
Rochef Lina Birgitte Johansen 5154 5834   rochef@svendborgroklub.dk
Husforvalter Carsten Dam Petersen 2030 1799   husforvalter@svendborgroklub.dk
Materielforvalter Preben Østergaard 9330 2002   materielforvalter@svendborgroklub.dk
Kasserer Inge Pahl 6146 1581   kasserer@svendborgroklub.dk
Sekretær Gunnar Clausen 2128 2794   sekretaer@svendborgroklub.dk

Kontaktpersoner:

Lone Clemmensen – udlån af gæsterum, klubbens både og Skarø Hytten. 4089 8607   loc@dlf.org
Ninna Larsen – Ronetværk Fyn 4082 2372   fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
Margit Hvergel – Udlejning af klubhus 2291 4088   hvergel4@hotmail.com
Stella Aabo – Køkkenforvalter 6169 5725   stella.aabo@gmail.com
Bodil Aagaard – Medlemskartotek 8689 0348 – 2015 5304   medlem@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – DFfR – udstationerede både (Øhavet og Hirsholm) 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com
Erhard Rasmussen – Ro-Vennerne 2323 7837   erhard@mail.tele.dk
Benny Gliese – Rokort.dk 3879 3635   svendborgroklub@gmail.com
Casper Ørtoft – Outrigger/Coastel udvalg 2168 7490   ortoft@kabelmail.dk
Niels Fog – Webmaster 6128 5725   webmaster@svendborgroklub.dk
Helle Skovsgaard – Administration og vedligeholdelse af roklubbens profil på FaceBook 6116 2731   helle.skovsgaard@gmail.com
Arne Garbøl og Ninna Larsen Vedligeholdelse af udendørs arealer 3066 0252 og 4082 2372 arnegarboel@gmail.com og fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
Christen Stampe og Carsten Dam Tilsyn af Skarøhytten 2299 7517 og 2030 1799 bsogcs@hesselagermail.dk og dam46@live.dk
Jørgen Weber Rospinningsmaskiner ansvarlig 4010 0645 jw@jwluftfoto.dk
Willy Lund — salg af klubnøgler / indkøb drikkevarer 2094 0886 willylund52@gmail.com

Nye indlæg