Foto oversigt

Billeder fra Delfin Cup lørdag den 22. februar 2020

Billeder taget i 2019 – hvor det største indhold drejer sig om klubbens 125 års jubilæum, som også var Standerhejsning 2019.

Nye både 2019

Besøg fra Svendborg kajakklub

Den evige jøde 2019

Standerstrygning 2019

Lysfest i Svendborg Havn 2019

Billeder fra 2018

Standerhejsning 2018

Billeder fra Dronningens besøg i Svendborg 6. september 2018:

Kaproning i Svendborg Roklub

Standerstrygning 2018

Lysfest 2018 i Svendborg havn

Nedenstående sider bliver revideret:

Foto – fra før 2018