DGI Landstævnet 2022

Vi havde et helt forrygende Landsstævne.

Som bekendt havde Svendborg Roklub påtaget sig opgaverne at stå for indkvartering, morgenmadsudlevering, lunch to go udlevering, døgnvagter og oprydning på Svendborg Medie- og Sportsefterskole, der ligger i de tidligere SID bygninger på Skårupøre Strandvej. Det drejede sig i alt om godt 600 timer.

Det viste sig at de faktiske opgaver afveg temmelig meget fra de i forvejen sparsomt beskrevne opgaver.

Men det tog ALLE 32 frivillige fra roklubben og de 7 frivillige der assisterende fra Ringe Gymnastikforening Svømmeafdelingen med oprejst pande og gå på mod.

Vi oprettede en slags reception og blev faktisk et lille centrum, hvor man henvendte sig med aktuelle problemer og opgaver. Og der var virkeligt mange, husk på at der var ca. 1.100 højskole elever indkvarteret i 7 telte på den 81.000 m2 store grund og 220 officials indkvarteret i selve efterskolebygningen på ca. 10.000 etage m2 med 115 værelse og andre lokaler. Desuden madudleveringstelt, spisetelt samt toilet og badevogne.

Men det var både udfordrende og spændende og vi følte virkeligt at vi gjorde en forskel. At vi bidrog til at få det til at fungere samtidigt med at vi havde tæt kontakt til de herlige unge og glade højskoleelever.

Vi har også efterfølgende fået meget ros både fra Svendborg Medie- og Sportsefterskolen samt fra tovholderne under DGI bl.a. med udtalelser som: ”kompetente håndteringer og beslutninger samt flot, grundigt og omhyggeligt arbejde”.

 

Det iler jeg med at sende videre til alle jer frivillige og supplerer med en tak for jeres helt enestående opbakning og indsats.

Som en bonus til alle de herlige oplevelser går der ca. 24.000 kr. til Svendborg Roklub. Der er lavet en lille billedserie med stemningsbilleder.

Med rohilsen fra en super stolt formand Stig

Landsstævnet 2022. Beretning srj. 07-07-2022