Klubhus

Regler for leje af klubhuset.

Klublokalerne på 1. sal kan lejes af klubbens medlemmer . Forudsætningen for at leje lokalerne er, at man lejer til eget brug. Kan kun lejes i perioden 1. september til 31. maj.

Huset kan lejes ved henvendelse til Margit Hvergel tlf. 62205761/22914088.

Det koster kr. 1.000,- pr. påbegyndt døgn + kr. 500,- i depositum/rengøringstillæg.

Leje af klubhuset er et tilbud til vore medlemmer og omfatter hele 1. sal, dog ikke pigernes omklædningsrum, som evt. roere kan benytte sammen med toiletterne.

Lejeren skal overholde de tidspunkter, der er skrevet i lejeaftalen samt på kalenderen på opslagstavlen, så medlemmerne kan planlægge deres brug af motionsrummet.

Klubbens medlemmer skal vise hensyn til de gæster der er i huset. Ophold på terrassen og brug af motionsrum er ikke tilladt, når der er gæster i huset. Der kan efter aftale med lejeren evt. hentes drikkevarer i køleskabet.

Hvis motionsrummet skal inddrages til borddækning, skal lejeren sørge for at blive instrueret i hvordan foldedøren lukkes op, eller lave en aftale med Margit eller husforvalteren om at få foldedøren åbnet.

Obs: Af hensyn til trægulvene må sko med stilethæle ikke anvendes i klubhuset.

Obs: Der er rygeforbud i klubbens lokaler.

Hvis lokalerne er afleveret uden bemærkninger og i rengjort stand, refunderes depositum/rengøringstillægget. Skader på klubbens ejendom erstattes af låneren.

Med bring selv viskestykker,karklude og køkkenrulle.

Leje af lokalerne skrives i Kalender med navn på lejer, dato og tidspunkter, så medlemmerne kan se, hvornår der er optaget.
Leje- og rengøringsdep.skal betales på konto: Reg. Nr. 0815 konto nr. 0000438669, straks efter lejeaftalen er indgået.
Tilbagebetaling af deposium sker via netbank, lejeren skal derfor oplyse konto nr. der kan indbetales på og sende en kopi af låneaftalen til klubbens kasserer.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. marts 2007.