Kontingent

Kontingent gælder for perioden 1. januar – 31 . december 2024.

Kontingentet er et årskontingent som betales som  

1 rate a’ kr. 1785,00 Eller 2 rater a kr. 975,00 

Forfald er 15. januar 2024 og 1. juli 2024.

Beløbet bedes indbetalt til:

Fynske Bank – konto 0815  0000 438669 med angivelse af navn og medlemsnummer .

Der er ingen refusion ved udmeldelse!