Nyheder og–

Og andre historier

Generalforsamling den 23. februar 2023. Indkaldelse og dagsorden.

Der har desværre indsneget sig en fejl under Generalforsamlingens dagsorden punkt 7, hvor bestyrelsens forslag til kontingent i 2024 står som kr. 1.885, men forslaget lyder rettelig på kr. 1.785,-.

Det optimerede projekt for tilbygning og modernisering af klubhuset.

Der ligger mange og grundige overvejelser samt mange møder i bestyrelsen, med medlemmerne og med arkitekterne bag det resultat vi er nået frem til.

Se nærmere detaljer i vedhæftede projektbeskrivelsen om processen frem til dette stadie og studere vedhæftede lay out.

Klubhus. Tilbygning og modernisering. Projektbeskrivelse 21. september 2022

Klubhus. Byggeprojekt – Endelig layout. 21. September 2022

Materialet er udgangspunkt for de nært forestående jordbundsundersøgelser på grundstykket der skal bygges på samt for indhentning af budgetpris og efterfølgende fondsansøgninger.

Vi er selvfølgelig opmærksom på de urolige og uforudsigelig forhold der hersker i verden omkring os og vil tilpasse vores beslutninger og tidsplan derefter.

Eventuelle kommentarer og bemærkninger bedes stilet til formanden.

Med rohilsen fra
bestyrelsen

 

Der er mange der er Svendborg Roklub venligt stemt.
Som det fremgår af mødet fra det seneste bestyrelsesmøde har vi fra DIF/DFfR fået kr. 30.000 til indkøb af ergometre og kr. 10.000 fra Rise Sparekasse ligeledes til køb af ergometre.
Og for få dage siden fik vi, fra en fond der ind til videre ønsker at være anonym, tilsagn til køb af en ny robåd på kr. 200.000 (skriver tohundredetusinde).

Med venlig rohilsen
fra en glad og stolt
bestyrelsen

KLUBHUS. Præsentationsmappe C&W Arkitekter. 22-03-2202

Generalforsamling 22. marts 2022. Indkaldelse og dagsorden

Medlemsmøde 22. marts 2022. Indkaldelse og dagsorden

Medlemsmøde den 14. september

Klubhus. Til- og ombygning. Debatoplæg marts 2021

Tegninger til oplæg

 

 

Tak for opbakningen til bestyrelsen på generalforsamlingen tirsdag den 17. august. Som det ses på billederne fylder næsten 70 deltagere godt op selv i det store lokale i Altipark, med bestyrelsen til højbords.

Desuden ses årets roer i Svendborg Roklub Jørgen Weber, årets kanin Pia Thorsing og de to flittigste roere Peter Klug-Andersen med 3.458 km og Lisa Hemmingsen med 2.091 km.

Øvrige præmier og anerkendelse fremgår også af referatet fra generalforsamlingen. (lægges på senere)

Som det ses blev der ved mødets afslutning trængsel over i hjørnet ved køleskabet som Ø-Bryg havde fyldt op med sponsor øl.

Tak til værtsparret Bukkehave som ses i sofagruppen.

Mvh Stig

 

Standerhejsning 2021
Også standerhejsningen blev i dette corona-år en mat affære. Stort kaffebord med flotte lagkager var kun noget, vi kunne drømme om.

Standerhejsning. Søndag den 28. marts 2021

Standerhejsning 2021

Artikel i Ugeavisen om Svendborg Roklub

Roklubben har standerhejsning den 28. marts, hvilket markerer starten på sommersæsonen 2021.

 Michael Spure Thorbjørnsen mith@faa.dk

Svendborg: Svendborg Roklub er naturligvis også underlagt en del coronarestriktioner,  der gør, at man ikke kan benytte klubhuset og ikke kan dyrke den ellers ret så vigtige disciplin: sociale arrangementer.

– Men det er faktisk muligt at ro i øjeblikket for de, der har certifikat til vinterronings – og ved at følge de retningslinjer, vi har fået fra Dansk Forening for Rosport med brug af mundbind i visse situationer, rengøring af både, udstyr, bådehal samt personlig hygiejne, oplyser roklubbens formand, Stig René Jørstrøm.

I rosæsonen 2020 roede klubbens medlemmer, medregnet gæsteroere, i alt 55.950 kilometer, men selv om det måske lyder af meget for ikke kendere, er det trods alt hele 24.000 kilometer mindre end året før, hvor der blev roet 79.160 kilometer.

Standerhejsning den 28. marts
Til gengæld blomstrer kreativiteten på mange fronter, og det har medført et helt nyt ord til det danske ordforråd: ”Ramperoere”.

– Det går ud på, at vore romaskiner, som jo normalt står i vores træningslokale i klubhuset, i stedet er flyttet ned på rampen udenfor bådhallen, hvorfra vores både ellers sættes i vandet. Her kan man så sidde og træne udendørs under halvtag – sammen, men med god afstand og med en formidable udsigt over Svendborg Sund, fortæller Stig René Jørstrøm i en pressemeddelelse.

Der er hold på op til ni personer ad gangen, flere gangen om ugen.

– Det foregår højlydt, for der bliver virkeligt gået til den og nogle dage sker rotræningen med musik til. Når vejret har været fint, har romaskinerne også været sat ud på pontonbroen. Både fra pontonbroen og fra bådrampen er der tæt kontakt til Christiansmindestien, og det har givet mange positive bemærkninger, opmuntringer og tilråb fra forbipasserende, siger Stig René Jørstrøm.

Roklubben holder i øvrigt standerhejsning den 28. marts, hvilket markerer starten på sommersæsonen 2021.

– Vi håber tiderne er normaliseret til den tid eller snarest muligt derefter, siger formanden.

Medlemmerne har også brugt de seneste måneder på at udbygge og renovere klubhuset, der er fra 1934, men der er også planer om nye tiltag vedrørende bygningen.

– Året 2021 kommer til at gå med at udarbejde et konkret projekt, indhente tilbud og skaffe finansiering. Dette og en coronafri rosæson glæder vi os meget til, fortæller Stig René Jørstrøm.

Klubhus. Til- og ombygning. Debatoplæg marts 2021:

Se mere under referater

 

Læs Referat fra bestyrelsesmødet 19. januar på siden Referater

Standerstrygning søndag den 25. oktober

Standerstrygning 2020. Digital tale

 

Stig René Jørstrøm

17. oktober 2020

Værkstedet er nu hævet igen og understøttet forsvarligt, stenmolen er færdig og gangarealet ud mod vandet er genetableret. Alt sammen uden omkostninger for Svendborg Roklub.

Carsten har sørget for at der mod betaling er banket nye pæle i til badestien, de går 4 meter ned i undergrunden.

Søren har sørget for en tilladelse fra Kommunen til badestigen og Søren har også et team klar til snarligt at etablere den nye badestige.

Stig René Jørstrøm