Rofarvand

Dagligt rofarvand
Dagligt rofarvand for inrigger, gig og coastalbåd i sommerhalvåret:
Mod vest til Lehnskovs 1. redningspost og Vornæs bagbåke
Mod øst til Skårupøre Ishus og Thurø rundt
Mod syd langs Nørreskoven til Noret

Dagligt kystnært rofarvand for sculler i sommerhalvåret samt inrigger ved vinterroning:
Mod vest til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm
Mod øst til bagbords bøje før tangen ved Øgavl
Mod syd til Nørreskovens Bådelaug

 

Rofarvand for mellemstyrmænd
Rofarvand for mellemstyrmænd omfatter:
Mod vest til Skovballe Havn, Skarø Havn, Skarø Hytten og Hjortø Havn
Mod øst til Lundeborg Havn

Styrmandens ansvar se Roreglement for Svendborg Roklub 2021