Kontingent

Kontingent betales helårligt og fastlægges hvert år til den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet for 2021 er kr. 1680,- 

Betaling foretages til roklubbens konto i Fynske Bank eller på MobilPay nr. 80033

Fynske Bank: Reg.nr. 00815 konto nr. 0000438669

Klubbens Cvr nr.  3039 5077

Husk at oplyse navn og medlemsnummer så kassereren kan se hvad indbetalingen vedrører.

Der er ingen refusion ved udmelding.