Nyheder

Hovedgeneralforsamling i DFfR den 20. juni 2020 

Notat fra rochef Lina Birgitte Johansen 

DFfR’s hovedgeneralforsamling (HGF) skulle ifølge vedtægterne have været afviklet den 3. weekend i marts, men blev pga. Covid-19 afviklet digitalt den 20. juni. Fra bestyrelsen deltog rochefen som den eneste fra bestyrelsen og havde mandat til at anvende Svendborg Roklubs 3 stemmer. (Se vedhæftede oversigt over stemmer pr. klub).

HGF er offentlig, hvilket betyder, at dagsorden og bilag ligger på DFfR’s hjemmeside (www.roning.dk), og at alle har mulighed for at anmelde deltagelse. Ligeledes lægges bestyrelsens beretning og referat ud på hjemmesiden, når de er godkendte/underskrevet.

Hvis du er interesseret i de væsentligste begivenheder indenfor roning, kan det anbefales af læse beretningen. Den kommer godt rundt i mange hjørner af både motions- og kaproningen.

DFfR’s budget og regnskab blev fremlagt (DFfR Budget 2020 og 2021 er vedhæftet). Ca. 65 % af indtægterne kommer via DIF tilskud; ca. 33 % af indtægterne kommer fra klubbernes kontingenter til hovedforeningen.

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskab/budget blev det fremlagt, at hovedstyrelsen – efter forslag fra en arbejdsgruppe – indstiller, at der tegnes en kollektiv ansvarsforsikring på vegne af alle roklubber.

Baggrunden for at tegne en sådan ansvarsforsikring er, at private forsikringer ikke dækker for tingskade forvoldt af robåde på over 5,5 meter. Det drejer sig altså om tingskade på 3. mands materiel – ikke skade på egen båd eller skader på andre af egen klubbers både og heller ikke personskade.

Forsikringen dækker i hele Europa. Der er en selvrisiko på DKK 5.946 af enhver tingskade.

I tilfælde af perskade er det skadevolders indboforsikring, der skal benyttes. Det er styrmandens ansvar og indboforsikring uanset, hvor vedkommende sidder i båden, når ulykken sker.

HGF vedtog, at ansvarsforsikringen skal tegnes. Det betyder, at fra 2021 opkræves alle klubber et beløb på 2 kr. pr. medlem til betaling af forsikringen.

HGF bad hovedbestyrelsen undersøge, hvad det koster, hvis forsikringen også skal dække skader på egen båd. Det bliver undersøgt.

En deltager på HGF fortalte, at vedkommendes klub via løsøreforsikring i dens bygning havde tegnet en udvidet forsikring, som også dækker skade på egne både på vandet. Det var gratis at tegne denne udvidede forsikring. Selvrisikoen var på 10.000 kr. og ved totalhavari var dækningen en båd af samme stand som den ødelagte.

Ved valg af medlemmer til hovedbestyrelsen, hvor der i år var kampvalg, blev Svendborg Roklubs 3 stemmer prioriteret til kandidater, som i deres oplæg havde givet udtryk for, at de ville arbejde for breddeidrætten.

Medlemmer af den nye hovedbestyrelsen kan ses på www.roning.dk. Den består af 7 medlemmer, hvor af 6 af medlemmerne har baggrund i kaproning og er bosiddende i hovedstadsområdet. Det sidste medlem er fra Aarhus Roklub.

Der var indkommet 5 forslag fra medlemsklubberne. De kan ses på DFfR’s hjemmeside.

Bilag:
Oversigt-over-klubbernes-stemmer-til-HGF-2020_3

Bilag 1, Forsikring

DFfR budget 2020 og 2021