Nyheder

Kære medlemmer af Svendborg Roklub.

Hermed indkaldes der i henhold til vedtægterne til: 

Generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 19   

med vedheftede dagsorden. Revideret årsregnskab for 2020 og budget for 2021 er ligeledes vedheftet.

Både mødested og mødedatoen afhænger af de til enhver tid gældende Corona restriktioner og man må således være forberedt på en mulig ændring af mødedatoen. Bestyrelsen lægger vægt på at generalforsamlingen kan gennemføres med fysisk fremmøde og altså ikke i digital form via nettet.

Vi ville gerne have haft et medlemsmøde før generalforsamlingen med da det jo ikke kan lade sig gøre, vil vi i stedet holde et medlemsmøde snarest muligt efter generalforsamlingen. På dette medlemsmøde har vi  2 hovedpunkter på dagsordenen, nemlig vores bådpark samt udvidelse og renovering af klubhuset.

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Stig Renè Jørstrøm
Formand

Læs Referat fra bestyrelsesmødet 19. januar på siden Referater

Standerstrygning søndag den 25. oktober

Standerstrygning 2020. Digital tale

Stig René Jørstrøm

17. oktober 2020

Værkstedet er nu hævet igen og understøttet forsvarligt, stenmolen er færdig og gangarealet ud mod vandet er genetableret. Alt sammen uden omkostninger for Svendborg Roklub.

Carsten har sørget for at der mod betaling er banket nye pæle i til badestien, de går 4 meter ned i undergrunden.

Søren har sørget for en tilladelse fra Kommunen til badestigen og Søren har også et team klar til snarligt at etablere den nye badestige.

Stig René Jørstrøm